Jak probíhá ošetření

 

Po krátkém úvodním rozhovoru si lehnete na masážní lehátko v pohodlném oblečení. Já se usadím, zklidním a naladím na svou primární respiraci. Také se mohu zajímat, jak se cítíte a navést vás k vnímání vlastního tělapociťovaných vjemů.

Pak vyjednám fyzický kontakt pomocí rukou, který je vždy citlivý, jemný a respektující vaše pocity a potřeby, a vyčkám, až se společný systém usadí a objeví se primární respirace. Budu udržovat široké pole vnímání a naslouchat, co mi říká vaše primární respirace. Pomocí těchto informací pak zvolím vhodný přístup a postup ošetření pro podporu léčebného procesu.

Specifickým způsobem podpořím uvolnění vzorců napětí v těle, jež se mohou nacházet v tkáních, kostech, membránách, nebo jako stagnace v tělních tekutinách. Pracovat budu především na hlavě, jednotlivých lebečních kostech, a na kosti křížové, ale také kdekoliv na těle, kde se objeví zdroj problému.

Zůstanu přítomný, uzemněný, celistvý a budu udržovat bezpečný prostor, čímž vám umožním v klidu pozorovat, objevovat a prozkoumávat své vnitřní procesy.

Každé ošetření je individuální, neaplikuje se mechanicky jako technika, ale "naslouchá se" systému jako celku, s důvěrou v moudrost těla a respektem k individuálním potřebám. Tělo si z každého ošetření vezme přesně tolik, kolik je připraveno přijmout, a tím nedochází k přehlcení systému, nebo k narušení hranic.

Lidé často popisují zážitky hluboké relaxace, ticha a sjednocení. Někdy se stává, že hluboce usnou, jindy vnímají pocity a tělesné vjemy jako např.: teplo, houpání, vibrace, rozšiřování do prostoru, jemné pohyby a proudění v těle. Mnoho lidí také popisuje příjemné stavy z prenatálního období v děloze, či zážitky z období porodu.

Frekvence ošetření je u každého individuální. Pro účinnost a dlouhodobý efekt se doporučuje projít 10 ošetření s odstupem jednoho nebo dvou týdnů.

Samotné ošetření trvá 60 - 90 minut, ale vždy si na něj vyhraďte dostatek času, tzn. více než 90 minut.